Diaspora si Reintregirea

Societatea civila pentru reintregirea Romaniei

 • ACCESARI

  • 70.970 HITS
 • Flag Counter
 • ARTICOLE RECENTE

 • CALENDAR

  noiembrie 2022
  L M M J V S D
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930  
 • ARHIVA

 • Top Posts & Pages

 • Diasporasi Reintregirea

– Rezoluția CMR 2004

Rezoluția CMR – Vatra Dornei 2004

Deși contactul și cooperarea dintre societatea românească din țară și cea din afară s’au îmbunătățit, ruptura continuă datorită lipsei de interes a clasei politice care ignoră și marginalizează importanța celor circa 12 milioane de români din afara granițelor în dezvoltarea României. Împiedicarea deliberată a reprezentării lor parlamentare alături de slaba prezentare în relatările mass-mediei a realităților din societatea românească de peste hotare duc la o totală lipsă de implicare în rezolvarea problemelor țării. Cautând să îndrepte situația, Adunarea participanților la cea de a patra Conferință anuală a Consiliului Mondial Român, desfășurată pentru prima dată în România, la Vatra Dornei, a analizat situația actuală a societății românești globale și a relațiilor României cu românii din afara granițelor. În actuala etapă, relațiile dintre români trebuie să se concentreze pe restabilirea unor punți spirituale și culturale bazate pe identitate de limbă și istorie. În acest fel, prin renașterea sentimentului identității românești, se va realiza treptat o revenire la sentimentul solidarității naționale care a fost alterat în perioada postbelică.
Deoarece rolul esențial în dezvoltarea relațiilor inter-române revine societății civile, membrii CMR propun ca guvernul român să ia măsuri îndreptate împotriva conducerii de la Chișinău care practică o politica anti-românească, care, de la acțiuni pe plan intern, ajunge astăzi să capete noi stridențe manifestate prin acțiuni pe plan internațional împotriva României, xenofobia și politica anti-românească afectând grav pe conaționalii noștri aflați dincolo de hotarele României. Măsuri similare trebue îndreptate și împotriva celorlalte țări din imediata vecinătate a României care încalcă drepturi elementare ale națiunilor minoritare recunoscute de EU precum ar fi negarea caracterului național.
Plecând de la aceste constatări, Conferința CMR face următoarele recomandări și ia următoarele decizii:

Probleme naționale și identitare
1. Conferința a IV-a a CMR aprobă ca document oficial al CMR materialul intitulat „Societatea Românească Globală” și împuternicește Biroul Director să promoveze propunerile cuprinse în acest material la nivelul Parlamentului României și al Guvernului, al forțelor politice și societății civile și să acționeze pentru punerea lor în practică:
a) Modificarea Legii Electorale 68/1992 pentru a permite reprezentarea parlamentară a diasporei.
b) Eliberarea unui Act de Identitate Unic pentru toti cetățenii români ca act premergător eliberării Pașaportului românesc.
c) Eliberarea unui singur tip de pașaport în care să fie eliminată discriminarea legată de domiciliu.
d) Crearea unui Minister al Românilor de Pretutindeni care să gestioneze toate problemele societății românești de peste hotare prin preluarea atribuțiilor numeroaselor departamente răspândite prin diverse ministere.
e) Susținerea Centrelor Românești din principalele aglomerări românești prin realizarea unor schimburi de proprietăți la nivel de primării. Vor fi folosite relațiile stabilite prin sistemul orașelor înfrățite.
f) Stabilirea zilei de 27 Martie ca sărbătoare națională sub denumirea de Ziua Identității Naționale, care să devină și zi a românilor de pretutindeni.
NOTĂ: Documentele specificate la punctul (a) reprezintă propunerile CMR care se vor trimite Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și Parlamentului României pentru a fi luate în discuție în momentul dezbaterilor privind modificarea Legii 150 și incluse în această Lege.

2. Pentru a lupta împotriva discriminărilor și încălcării drepturilor etnicilor români aflați în afara granițelor României, s-a hotărât ca CMR să devină membru al organizației „Diaspora Europeană” care acționează pe lângă organismele Uniunii Europene. În acest sens Reprezentanța CMR-România este însarcinată cu începerea demersurilor pentru înscriere.

3. Se va întocmi un plan metodologic care să permită fluidizarea acordării cetățeniei române pentru românii îndreptățiți din teritoriile românești interbelice. Planul va fi înaintat administrației românești ca document oficial al CMR prin dna. Vitalia Pavlicenco din Reprezentanța CMR-Basarabia.

4. Reprezentanța CMR-Basarabia va întocmi liste pentru cazuri speciale necesare obținerii cetățeniei române, la care vor fi atașate documentele justificative. Aceste liste semnate și parafate, devin cereri oficiale ale CMR și vor fi înaintate Ministerului de Externe pentru verificare și aprobare.

5. Participanții la Conferința CMR au denunțat teoria moldovenismului ca fiind un instrument de izolare și divizare, folosit de forțe ostile anti-românești pentru menținerea privilegiilor politice și economice în dauna marii mase a populației.

6. CMR îndeamnă populația românească din Republica Moldova, ca la Recensământ să-și declare fără frică naționalitatea română, acesta fiind singurul mod în care românii de dincolo de Prut pot fi recunoscuți pe plan internațional ca națiune predominantă și pot să-și dovedească atașamentul față de națiunea română ai cărei cetățeni aspiră să devină.

7. CMR consideră că singura soluție pentru restabilirea normalității în Republica Moldova îl constituie un regim democratic, care să respecte drepturile tuturor grupurilor etnice.

8. Consiliul Mondial Român revine cu solicitările făcute mass-mediei în anii precedenți, apreciind rolul important pe care aceasta îl are în restabilirea relațiilor normale inter-române:
a) Solicităm presei din țară să dovedească mai multă deschidere și să prezinte în mod regulat, cu obiectivitate și înțelegere problemele, preocupările și încercările românilor de peste granițe de a se integra și de a acționa în favoarea României și a națiunii române. Ca formator de opinie, presa poate avea un important rol în menținerea identității și solidarității românești.
b) Pentru a contracara propaganda anti-românească a unor autorități centrale sau locale aflate în țările limitrofe României, solicităm Televiziunii Române să creeze o rețea de relee de retransmitere în jurul granițelor pentru a putea acoperi aria directă de vizionare pentru românii din Basarabia, Bulgaria, Bucovina, Serbia și Muntenegru, Ucraina, Ungaria.
c) Considerăm necesară extinderea programelor dedicate realităților din spațiul românesc, prezentând în mod obiectiv evenimentele care au loc în România, în spațiile limitrofe granițelor și în comunitățile românilor de pretutindeni. Astfel de programe pot contribui decisiv la regăsirea și reafirmarea identității naționale și restabilirii spiritului de solidaritate românească.
d) Sugerăm crearea unui canal special de televiziune care să prezinte Istoria României prin documente de arhivă, filme istorice, comentarii și reportaje, după modelul canalului american History Channel.

9. Se va finanța editarea unei publicații a CMR care să cuprindă informații despre toate comunitățile românești răspândite în lumea întreagă și despre problemele pe care le întâmpină.

10. CMR continuă să militeze pentru cultul eroilor români. CMR prin Reprezentanța CMR-Basarabia va patrona refacerea Cimitirului Eroilor Români de la Țiganca și construirea unui Mausoleu-Mânăstire pe Dealul Martirilor care străjuiește cimitirul. În acest scop se aprobă ca o primă sumă de 2000$ să fie donată pentru începerea lucrărilor.

11. Se declară ziua de 4 Iulie, Zi de Pelerinaj Național la Țiganca pentru cinstirea eroilor români căzuți pentru Patrie. Fiecare român are datoria ca măcar odată în viață să-și aducă prinosul de recunoștiință prin acest pelerinaj.

Programe
12. Se aprobă propunerea doamnei Lia Elena Porfir pentru înființarea unui grup de lucru, care să realizeze programe și proiecte prin cooperare public-privat privind dezvoltarea unor zone defavorizate din mediul rural. Se propune ca acest program să fie coordonat cu programele de dezvoltare montană derulate sub conducerea Prof. Dr. Radu Rey din Vatra Dornei.

13. Doamna Lia Elena Porfir va propune și va elabora un program de măsuri pentru stoparea exodului de tineri. În acest scop se recomandă conlucrarea cu Liga Tinerilor de Pretutindeni condusă de Eugen Tomac, membru al Biroului Director CMR.

14. Asociația Orașelor Înfrățite Americano-Române din Atlanta sub conducerea lui Lucian Livescu devine stație pilot pentru realizarea proiectului de realizare a schimburilor de proprietăți între primăriile orașelor, în vederea realizării unor centre reciproce, român și american.

15. Reprezentanțele CMR vor întocmi listele de priorități privind finanțarea unor proiecte locale avansate de asociațiile membre, pe care le vor înainta CMR pentru stabilirea priorităților și găsirii unor surse de finanțare.

Organizatorice
16. Reprezentanța CMR-România a căpătat personalitate juridică prin hotărârea Tribunalului București din ziua de 24 Iunie 2004. Ca membrii ai conducerii filialei au fost numiți: Prof. Ion Gherman, Antonie Popescu, Cristian Urse, Daniela Soroș.

17. S-a aprobat constituirea Reprezentanței CMR-Basarabia, fiind numit director Anatolie Vidrașcu, locțiitor Vitalia Pavlicenco și purtător de cuvânt Vasile Năstase.

18. S-a aprobat constituirea Reprezentanței CMR-Bucovina (Cernăuți), fiind numit director Ion Popescu. Până la găsirea soluției de înregistrare ca personalitate juridică, filiala va funcționa în cadrul Centrului Bucovinean Independent de Cercetări Actuale.

19. A fost însărcinat domnul Mihai Groza din Kazahstan să se ocupe de crearea Reprezentanței CMR-Asia Centrală.

20. S-a propus și a fost aprobată componența Biroului Director al CMR:
Mircea Popescu – președinte CMR
Smaranda Cazan-Livescu – secretar general CMR
Neculai Popa – împuternicit CMR pentru relația cu Basarabia, președintele Consiliului Româno-American
Gabriel Bostan – director Filiala California.
Daniela Soroș – director Reprezentanța CMR-România.
Eugen Tomac – președintele Ligii Tinerilor de Pretutindeni, pentru relația cu tineretul,
Anatolie Vidrașcu – director Reprezentanța CMR-Basarabia (rol consultativ până la înregistrarea filialei ca personalitate juridică)
Ion Popescu – director Reprezentanța CMR-Bucovina (rol consultativ până la înregistrarea filialei ca personalitate juridică)

21. În timpul Conferinței s-a întrunit un comitet de inițiativă care a hotărât crearea Ligii Internaționale a Femeilor Române. Îndată ce Liga va căpăta personalitate juridică, reprezentanta organizației va deveni membră în Biroul Director în conformitate cu prevederile statutare.

22. Pentru fluidizarea și eficientizarea acțiunilor de colectare a fondurilor s-a hotărât ca în funcția de trezorier să fie numită Rodica Bostan.

23. La propunerea domnului Mihai Stan din Texas, se aprobă constituirea unui fond de rulment pentru necesități de urgență.

24. S-a propus ca în 2005, dacă condițiile socio-politice permit, Primul Congres CMR să aibă loc în Basarabia, în organizarea Reprezentanței CMR-Basarabia.

25. Consiliul Mondial Român va continua cooperarea cu diverse fundații și organizații pentru a sensibiliza factori de decizie de la Washington și din Europa asupra unor situații care afectează diverse aspecte ale vieții națiunii. Față de propunerea Ligii Internaționale a Românilor de creare a unui Forum al Românilor de Pretutindeni cu statut juridic, credem că o nouă formă organizatorică va încărca și mai mult spațiul și așa destul de aglomerat cu organizații internaționale ale românilor și va crea o confuzie suplimentară. Totuși, nu respingem ideea unor consultări periodice între diversele organizații românești și apreciem oferta LIR de a organiza și pune la dispoziție facilitățile sale de la Târgu Mureș.

Vatra Dornei
26 Iunie – 2 Iulie 2004

 
%d blogeri au apreciat: