Diaspora si Reintregirea

Societatea civila pentru reintregirea Romaniei

 • ACCESARI

  • 70.760 HITS
 • Flag Counter
 • ARTICOLE RECENTE

 • CALENDAR

  octombrie 2022
  L M M J V S D
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  
 • ARHIVA

 • Top Posts & Pages

 • Diasporasi Reintregirea

Statut-proiect

14 Martie 2018
Proiect

Statut

The WORLD ROMANIAN COUNCIL – CONSILIUL MONDIAL ROMÂN

PREAMBUL

The World Romanian Council or Consiliul Mondial Român este denumirea oficială a organizației cu sediul la Atlanta, Georgia, SUA unde a fost înregistrată în Martie 2001 și reconstituită legal în Martie 2017.
În Statut și în documentele în limba română, se poate folosi doar denumirea Consiliul Mondial Român sau CMR.
– CMR este o prezență activă a societății românești încă de la înființarea sa care, prin inițiative, propuneri și acțiuni, promovează interesele naționale ale României și ale românilor din întreaga lume.
– CMR este o organizație constituită pe principii federative, fiecare membru afiliat (organizație sau asociație) păstrându-și statutul legal, identitatea și independența.
– CMR este o organizaţie nonprofit cu caracter nepatrimonial creată în scopul dezvoltării comunităţilor româneşti şi al într-ajutorării reciproce a membrilor săi, pentru menţinerea identităţii naţionale în diasporă şi pentru a contribui activ la realizarea idealului de unitate naţională.
– CMR are ca principiu de bază promovarea politicii naționale, excluzând participarea la acțiuni de sprijin a partidelor politice sau a celor cu tentă de politică partinică.

Capitolul I. PRINCIPII

Principiile prezentului Statut nu pot fi schimbate deoarece constituie spiritul organizației așa cum a fost gândit, afirmat și aprobat de către membrii fondatori în prima Adunare Generală de la Atlanta din Martie 2001.

1.1. Recunoașterea României ca stat national, unitar, independent și suveran ale cărei hotare istorice au fost consfințite la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia.
1.2. Refacerea integrității teritoriale a spațiului național românesc în hotarele sale istorice recunoscute internațional prin Conferința de Pace de la Paris (1919-1920).
1.3. Apărarea și protejarea spațiului cultural național împotriva presiunilor pentru schimbarea demografico-culturală a României.
1.4. Considerarea moralei creştine, bazată pe dragostea şi împăcarea dintre semeni și pe valorile tradiționale ale familiei, ca fundament al societății românești.
1.5. Respectarea drepturilor egale pentru toți cetățenii, fără discriminări şi fără acţiuni compensatorii colective pe principiul “discriminării pozitive” aplicate oricărui grup care se consideră minoritar sau diferit din punct de vedere etnic, religios sau social.
1.6. Independenţa şi echidistanţa faţă de partidele politice manifestată prin abținerea de la activități de prozelitism politic, inclusiv a propagandei electorale pentru partide sau personalități politice.
1.7. Independenţa de decizie sau acţiune în relaţiile cu organismele și instituțiile internaționale, precum și ale administraţiei de stat americane sau române.

Capitolul II. SCOPURI

2.1. CMR se implică în acțiunile legale pentru revenirea la România a Basarabiei și a celorlate teritorii înstrăinate.
2.2. CMR încurajează manifestările pentru păstrarea conştiinţei de neam şi a spiritualităţii româneşti.
2.3. CMR militează pentru respectarea deplină a drepturilor românilor trăind în afara graniţelor României.
2.4. CMR sprijină instituţiile democratice din toate teritoriile locuite de români, prin realizarea şi menținerea unui contact permanent şi prin implicarea reciprocă în iniţiative şi acţiuni comune, în special cele privind integrarea spirituală, economică şi unirea Patriei mamă cu teritoriilor româneşti vremelnic înstrăinate.
2.5. CMR se delimitează de încercările organizaţiilor politice și altor grupuri de presiune pentru satisfacerea intereselor minorităților etnice, religioase sau de orice altă natură și de a implica guvernele străine sau organizaţiile internaţionale în rezolvarea conflictelor interne ale României, altele decât cele privind crimele împotriva umanităţii şi încălcarea drepturilor omului.
2.6. CMR va coopera, va sprijini activitățile diplomatice și va propune soluții pentru îmbunătățirea activităților consulatelor și a misiunilor diplomatice ale României.
2.7. CMR, în conformitate cu legile Statelor Unite, pe al căror teritoriu este înregistrat, conlucrează cu alte organizaţii internaționale pentru promovarea și susținerea intereselor naționale ale României și ale poporului român.

Capitolul III. MEMBRI

Consiliul Mondial Român este o organizaţie constituită din membri individuali și din organizații afiliate și asociate pe criterii federative, fiecare membru afiliat păstrându-şi identitatea legală şi independenţa.

3.1. Calitatea de Membru:
– Orice persoană de origine sau descendență română din țară sau din afara granițelor.
– Orice grup, asociație sau organizaţie românească care aderă şi acceptă spiritul, principiile şi scopurile descrise în Statut.
3.2. Categorii de membri:
Membru Fondator: persoane care au participat la procesul de constituire a CMR din perioada 2000-2001. Membrul Fondator rămâne membru pe viață, atâta timp cât nu renunță voluntar la calitatea de membru.
Membru Plin: persoane de origine sau descendenţă română, precum şi orice grup, asociație sau organizaţie românească.
Membru Simpatizant: persoane de etnicitate ne-română care sunt rude şi/sau prieteni ai membrilor plini. Membrii simpatizanți nu pot vota și nu pot fi aleși în funcțiile de conducere dar se pot constitui într-un Grup de Acțiune Inițiativă și Acșiune.
Membru Consultant: orice persoană din mediul politic care a devenit membru de partid după înscrierea în CMR sau membru din orice partid care dorește să devină membru CMR fără să facă prozelitism politic sau să încerce să implice CMR în sprijinirea politică a partidului.
Membrii consultanți pot vota dar nu pot fi aleși în funcții executive și se pot constitui într-un Grup Politic Consultativ pentru avizarea Președintelui sau Președintelui Executiv.
3.3. Drepturile Membrilor:
– Să participe la întrunirile Adunărilor Generale.
– Să voteze alegerea şi/sau confirmarea organelor de conducere, cu excepția Membrilor Simpatizanți.
– Să fie ales în funcţiile de conducere, cu excepția Membrilor Simpatizanți și a Membrilor Consultanți.
3.4. Responsabilitatile Membrilor
– Să accepte, să adere, să respecte principiile, scopurile și prevederile Statutului.
– Să respecte hotărârile adoptate și să fie loial organizaţiei.
– Să participe la acţiunile iniţiate de conducerea operativă.
– Să-și plăteasca cotizaţia în cazul în care Congresul stabilește o cotă de participare.

Capitolul IV. ORGANIZAREA

4.1. ADUNAREA GENERALĂ
4.1.1. Adunarea Generală este forma supremă de conducere a Consiliului Mondial Român, care se întruneşte în Conferințe anuale și Congres la fiecare patru ani, sau Adunări Extraordinare convocate conform Statutului.
4.1.2. Votul Adunării Generale este considerat valabil dacă întruneşte 51% din participanţi.
4.1.3. Adunarea Generală ratifică sau anuleaza convenţiile și numirile pe funcții semnate de Preşedinte.
4.1.4. Adunarea Generală ratifică deciziile privind afilierea altor organizaţii.
4.1.5. Conferinţa Anuală aprobă Raportul Anual, Bugetul şi Rezoluţia care cuprinde programul pentru anul viitor.
4.1.6. Congresul organizează alegeri generale și validează alegerea Președintelui
4.1.7. Congresul poate propune și aprobă amendamente și modificări de ordin organizatoric ale Statutului.
4.1.7. Adunarea Extraordinară se întrunește pentru a discuta și aproba, după caz, desființarea organizației ori suspendarea, demisia sau demiterea Președintelui și organizarea alegerilor pentru alegerea noului Președinte.
4.1.8. Adunarea Extraordinară poate fi convocată de ¾ din numărul membrilor Consiliului Național și trebuie să întrunească cvorumul de ¾ din numărul Directorilor de Filiale pentru a fi legal constituită.
4.1.9. Adunarea Extraordinară este singura formă de reprezentare pentru demiterea președintelui sau desființarea organizației, decizia pe aceste teme a oricărei alte forme de reprezentare fiind nulă de drept.

4.2. PREȘEDINTELE
4.2.1. Atribuțiile Președintelui
(1) Preşedintele este garantul respectării principiilor şi prevederilor Statutului, reprezintă autoritatea supremă între două Adunări Generale şi este factorul de mediere în interiorul organizaţiei.
(2) Preşedintele stabileşte strategia şi direcţiile de acțiune ale organizaţiei.
(3) Preşedintele reprezintă CMR în relațiile cu alte asociaţii, organizaţii sau organisme guvernamentale sau internaţionale şi este autorizat să semneze documente reprezentând poziţia oficială sau implicarea organizației în relaţiile cu acestea.
(4) Președintele numeşte reprezentanţii pe lângă autorităţile guvernamentale sau internaţionale.
(5) Preşedintele numește sau demite Președintele Executiv și Secretarul General.
4.2.2. Alegerea Președintelui
(1) Preşedintele este ales de către Congres sau de Adunarea Extraordinară pentru un mandat de patru ani prin votul majorității simple.
(2) Președintele trebuie să aibă cetățenie dublă română și americană.
Cetățenia română este necesară pentru asigurarea legitimității, deoarece Președintele este reprezentantul oficial al unei organizații dedicate promovării intereselor naționale ale românilor.
Cetățenia americană este necesară pentru asigurarea legaltății, deoarece Președintele reprezintă o organizație înregistrată și care funcționează în conformitate cu legislația Statelor Unite.
(3) Pentru a evita conflictul de interese, în termen de 60 de zile după numire, Președintele trebuie să-şi dea demisia din orice poziţie de conducere avută în altă organizaţie la data alegerii.
(4) Preşedintele poate fi suspendat prin votul a 3 dintre membrii Biroului Coordonator.
(5) În cazul vacantării poziției sau a imposibilității exercitării mandatului de Președinte, Biroul Coordonator va convoca Adunarea Extraordinară în termen de până la 30 de zile pentru a discuta situația creată și, după caz, a aproba demisia sau demiterea Președintelui şi a convoca noi alegeri.
(6) În perioada dintre declararea vacantării și desfășurarea alegerilor, responsabilităţile prezidențiale vor fi transferate temporar Președintelui Executiv.

4.3. PREȘEDINTELE EXECUTIV
4.3.1. Atribuțiile Președintelui Executiv
(1) Preşedintele Executiv conduce pe plan global activitatea curentă a organizației și coordonează activitățile regionale prin intermediul Biroului Executiv.
(2) Preşedintele Executiv prezintă Adunării Generale proiectul planului de acțiuni pentru anul viitor.
4.3.2. Alegerea Președintelui Executiv
(1) Președintele Executiv trebuie să aibă cetățenia română.
(2) Preşedintele Executiv este ales de către Congres pentru un mandat de patru ani prin votul majorității sau, în cazul specificat la Par. 4.3.1. (6), va fi validat de prima Adunare Generală după numire, dar termenul mandatului va fi limitat la perioada rămasă până la următorul Congres.
(3) După validarea prin votul Adunării Generale, Președintele semnează actul numirii.
(4) Pentru a evita conflictul de interese, este recomandabil ca în termen de 60 de zile după semnarea numirii, Președintele Executiv să-şi dea demisia din orice poziţie de conducere avută în altă organizaţie.
(5) Preşedintele Executiv poate fi demis de Președinte după consultarea cu membrii Biroului Executiv.
(6) În cazul vacantării poziției sau a imposibilității exercitării mandatului, Președintele CMR va numi un Președinte Executiv temporar până la prima Adunare Generală.

4.4. SECRETARUL GENERAL
4.4.1. Secretarul General este numit de Preşedinte.
4.4.2. Secretarul General conduce Departamentul de Comunicare și Presă și stabilește împreună cu Șeful Operațiunilor Financiare (CFO) măsurile care se impun pentru derularea acțiunilor de strângere de fonduri.
4.4.3. În cazul vacantării poziției de Secretar General, Președintele va numi în termen de până la 30 de zile un nou Secretar General.
4.4.4. Secretarul General trebuie să aibă cetățenia americană.

4.5. ȘEFUL OPERAȚIUNILOR FINANCIARE (CFO)
4.5.1. Șeful Operațiunilor Financiare trebuie să aibă cetățenia americană.
4.5.2. Șeful Operațiunilor Financiare este numit de Biroul Executiv la propunerea Secretarului General și este confirmat de Adunarea Generală.
4.5.3. Șeful Operațiunilor Financiare este ierarhic subordonat Secretarului General.
4.5.4. Șeful Operațiunilor Financiare este singura persoană împuternicită cu derularea operațiunilor financiar-bancare ale The World Romanian Council / Consiliului Mondial Român în conformitate cu legislația americană pentru organizațiile non-profit 501 (c).
4.5.5. Șeful Operațiunilor Financiare întocmește Raportul Financiar anual și Proiectul de Buget pentru anul viitor întocmit de Departamentul Financiar pe baza propunerilor primite de la Biroul Executiv.

4.6. COMITETUL COORDONATOR
4.6.1. Comitetul Coordonator este alcătuit din Președinte, Președinte Executiv, Directorul CMR-România, Directorul CMR-Basarabia, (Directorii Zonali) și Secretarul General.
4.6.2. Comitetul Coordonator este o formă de conducere colegială a organizației, în care rolul Președintelui este de mediere și decizie în caz de balotaj.
4.6.3. Comitetul Coordonator dezbate strategia și direcţiile de acțiune ale organizaţiei stabilite de Președinte şi propune amendamente.
4.6.4. Comitetul Coordonator poate propune Adunării Generale, dizolvarea organizației
4.6.5. Comitetul Coordonator decide afilierea şi condiţiile de afiliere la alte organizaţii.
4.6.6. Comitetul Coordonator împuternicește Biroul Executiv să reprezinte organizaţia în relaţiile cu alte organizaţii civice sau ale autorităţilor locale.
4.6.7. Comitetul Coordonator aprobă sau respinge Bugetul de Cheltuieli și Planul de Acțiuni pentru anul viitor propuse de Biroul Executiv.
4.6.8. Comitetul Coordonator elaborează comunicatele de presă care vor fi date publicității prin intermediul Departamentului de Comunicare și Presă (DCP).
4.6.9. Comitetul Coordonator se va întruni la cererea Președintelui sau a Președintelui Executiv pentru a discuta și a decide soluțiile care se impun ori de câte ori apar probleme urgente sau de criză.

4.7. BIROUL EXECUTIV
4.7.1. Biroul Executiv este constituit din Președintele Executiv, Directorii Zonali și Directorii Filialelor.
4.7.2. Biroul Executiv este forma de conducere executivă a organizației şi funcţionează sub conducerea Preşedintelui Executiv.
4.7.3. Biroul Executiv conduce activităţile curente ale organizaţiei, luînd decizii şi acționând pe bază votului majorităţii. În caz de dezacord, este solicitată medierea cu rol decisive a Președintelui.
4.7.4. Biroul Executiv definitivează Planul de Activități pentru anul viitor pe care le va înainta Comitetului Coordonator pentru consultare, dezbatere, completare și aprobare.
4.7.5. Biroul Executiv trimite Departamentului Financiar cererile pentru Bugetul necesar derulării activităților pe anul viitor.

4.8. FILIALELE
4.8.1. Filialele sunt reprezentanţe ale CMR la nivel de țări, state, regiuni și sunt conduse de Directori.
4.8.2. Filialele sunt total autonome din punct de vedere organizatoric și financiar.
4.8.3. Filialele se află sub directa autoritate a Președintelui Executiv sau, în anumite cazuri, a Președintelui.
4.8.4. Filialele sunt conduse de Directori propuși la nivel local și numiți oficial în funcție de către Președintele Executiv.
4.8.5. Filialele pot derula acțiuni și pot încheia protocoale bilaterale cu organizații locale cu aprobarea Președintelui Executiv.
4.8.6. Directorii de Filiale pot fi împuterniciți să păstreze legătura cu massmedia locală și să difuzeze materialele primite de la DCP sau să prezinte poziția CMR în anumite probleme, după consultarea cu Președintele Executiv.

Capitolul V. DISPOZIȚII GENERALE

5.1. Principiile și Scopurile stipulate în prezentul Statut nu pot fi modificate, constituind parte din spiritul organizației așa cum a fost gândit, afirmat și aprobat de către membrii fondatori.
5.2. Funcție de necesități, pot fi înființate oricând, departamente specializate la orice nivel al organizației.
5.3. Pentru simplificare, în diferite documente în limba română, se poate folosi doar denumirea în limba română de Consiliul Mondial Român sau abrevierea CMR.

 
%d blogeri au apreciat: