Diaspora si Reintregirea

Societatea civila pentru reintregirea Romaniei

 • ACCESARI

  • 70.970 HITS
 • Flag Counter
 • ARTICOLE RECENTE

 • CALENDAR

  noiembrie 2022
  L M M J V S D
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930  
 • ARHIVA

 • Top Posts & Pages

 • Diasporasi Reintregirea

02. Statutul WRC

STATUT
WORLD ROMANIAN COUNCIL / CONSILIUL MONDIAL ROMÂN

PREAMBUL

– The World Romanian Council or Consiliul Mondial Român este denumirea oficială a organizației cu sediul la Atlanta, Georgia, SUA unde a fost înregistrată în Martie 2001.
Pentru simplificare, în diferite documente în limba română, ca și în textul Statutului în limba română, se poate folosi doar denumirea Consiliul Mondial Român sau CMR.
– CMR este o organizație constituită pe principii federative, fiecare membru afiliat (organizație sau asociație) păstrându-și statutul legal, identitatea  și independența.
CMR este o organizaţie nonprofit cu caracter privat creată în scopul dezvoltării comunităţilor româneşti şi a într-ajutorării reciproce a membrilor săi, pentru menţinerea identităţii naţionale în diasporă şi pentru a contribui la realizarea idealului de unitate naţională.
Principiile și scopurile stipulate în prezentul Statut nu pot fi modificate, constituind spiritul organizației așa cum a fost gândit, afirmat și aprobat de către membrii fondatori în prima Adunare Generală de la Atlanta din Martie 2001.

Capitolul I. PRINCIPII

Consiliul Mondial Român are ca principiu de bază promovarea politicii naționale, excluzând participarea la acțiuni de sprijin a partidelor politice sau a celor cu tentă de politică partinică.

1.1. Recunoașterea României ca stat național și unitar ale cărei hotare istorice au fost consfințite la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia.
1.2. Refacerea integrității teritoriale a spațiului național românesc în hotarele sale istorice recunoscute internațional prin Conferința de Pace de la Paris (1919-1920).
1.3. Apărarea și protejarea spațiului cultural național împotriva presiunilor pentru schimbarea demografico-culturală a României.
1.4. Considerarea moralei creştine bazată pe dragostea şi împăcarea dintre semeni ca fundament al societății românești.
1.5. Respectarea drepturilor egale pentru toți cetățenii, fără discriminări şi fără acţiuni compensatorii colective pe principiul “discriminării pozitive” aplicate oricărui grup care se consideră minoritar sau diferit din punct de vedere etnic, religios sau social.
1.6. Independenţa şi echidistanţa faţă de partidele politice manifestată prin abținerea de la activități de prozelitism politic, inclusiv a propagandei electorale pentru partide sau personalități politice.
1.7. Independenţa de decizie sau acţiune în relaţiile cu organismele și instituțiile internaționale, precum și ale administraţiei de stat americane sau române.

Capitolul II. SCOPURI

Consiliul Mondial Român acționează atât în interiorul cât și în exteriorul României pentru promovarea intereselor naționale ale românilor.

2.1. CMR se implică în acțiunile legale pentru revenirea la România a Basarabiei și a celorlate teritorii înstrăinate.
2.2. CMR încurajează manifestările pentru păstrarea conştiinţei de neam şi a spiritualităţii româneşti.
2.3. CMR militează pentru respectarea deplină a drepturilor românilor trăind în afara graniţelor României.
2.4. CMR sprijină instituţiile democratice din toate teritoriile locuite de români, prin realizarea şi menținerea unui contact permanent şi prin implicarea reciprocă în iniţiative şi acţiuni comune, în special cele privind integrarea spirituală, economică şi unirea Patriei mamă cu teritoriilor româneşti vremelnic înstrăinate.
2.5. CMR se delimitează de încercările organizaţiilor politice, ale grupurilor de presiune pentru satisfacerea intereselor minorităților etnice, religioase sau de orice altă natură de a implica guvernele străine sau organizaţiile internaţionale în rezolvarea conflictelor interne ale României, altele decât cele privind crimele împotriva umanităţii şi încălcarea drepturilor omului.
2.6. CMR va coopera, va sprijini activitățile diplomatice și va propune soluții pentru îmbunătățirea activităților consulatelor și a misiunilor diplomatice ale României.
2.7. CMR, în conformitate cu legile Statelor Unite, pe al căror teritoriu este înregistrat, conlucrează cu alte organizaţii internaționale pentru ca prin inițiative, propuneri și acțiuni să promoveze și să susțină interesele naționale ale României și ale poporului roman.

Capitolul III. MEMBRI

Consiliul Mondial Român este o organizaţie constituită din membri individuali și din organizații afiliate și asociate pe criterii federative, fiecare membru afiliat păstrându-şi identitatea legală şi independenţa.
3.1. Calitatea de Membru:
– Orice persoană de origine sau descendență română.
– Orice grup, asociație sau organizaţie românească care aderă şi acceptă spiritul, principiile şi scopurile descrise în Statut.
3.2. Categorii de membri:
Membru Plin: persoane de origine sau descendenţă română, precum şi orice grup, asociație sau organizaţie românească.
Membru Simpatizant: rude şi/sau prieteni ai membrilor plini (chiar persoane de etnicitate ne-română)
Membru Fondator: persoane care au participat la procesul de constituire a Consiliului Mondial Român din 2001. Membrul Fondator își păstrează pe viață calitatea și drepturile de Membru Plin.
3.3. Drepturile Membrilor:
– Să participe la întrunirile Adunării Generale.
– Să voteze alegerea şi/sau confirmarea organelor de conducere.
– Să fie ales în funcţiile de conducere, cu excepția Membrilor Simpatizanti și să participle în comisiile de specialitate.
3.4. Responsabilitatile Membrilor:
– Să accepte, să adere, să respecte principiile, scopurile și prevederile Statutului.
– Să respecte hotărârile adoptate și să fie loial organizaţiei.
– Să participe la acţiunile iniţiate de conducerea operativă.
– Să-și plăteasca cotizaţia în cazul în care Congresul stabilește o cotă de participare.

Capitolul IV. ORGANIZAREA

4.1. Adunarea Generală
4.1.1. Adunarea Generală este forma supremă de conducere a Consiliului Mondial Român, care se întruneşte sub formă de Conferințe Anuale, Congres sau în Adunări Extraordinare convocate conform Statutului.
4.1.2. Votul Adunării Generale este considerat valabil dacă întruneşte 51% din participanţi.
4.1.3. Adunarea Generală aprobă sau demite membrii Biroului Director;
4.1.4. Adunarea Generală ratifică propunerile structurilor regionale (Reprezentanțe sau Filiale) pentru funcțiile de Directori;
4.1.5. Adunarea Generală ratifică deciziile Biroului Director privind afilierea altor organizaţii.
4.1.6. Adunarea Generală ratifică sau anuleaza convenţiile semnate de Preşedinte.
4.1.7. Conferinţa Anuală aprobă Raportul Anual, Bugetul şi Rezoluţia care cuprinde  programul de activităţi pentru anul viitor.
4.1.8. Congresul se întrunește odată la patru ani pentru:
– discutarea și ratificarea amendamentelor și modificările de ordin organizatoric la Statut;
– discutarea și aprobarea strategiei CMR pentru următorii patru ani;
– alegerea în funcții de conducere;
– discutarea demisiei, suspendării sau demiterii Președintelui;
– propunerea de desființare a organizației.
4.1.9. Adunarea Extraordinară poate fi convocată la cererea unei treimi din numărul membrilor Biroului Director.
4.1.10. Adunarea Extraordinară trebuie să întrunească cvorumul de ¾ din numarul membrilor Biroului Director, ¾ din numărul Directorilor de Departamente și ¾ din numărul reprezentanților regionali (Reprezentanțe sau Filiale Regionale) pentru a fi legal constituită.
4.1.11. Adunarea Extraordinară discută și aprobă, după caz, demisia sau demiterea Președintelui, și convocarea Congresului pentru alegerea unui nou Președinte.
4.1.12. Adunarea Extraordinară discută și decide, după caz, desființarea organizației.
4.1.13. Congresul și Adunarea Extraordinară sunt singurele forme de reprezentare pentru demiterea sau aprobarea demisiei Președintelui și de desființare a organizației. Orice altă altă demitere sau desființare în afara accestor forme de reprezentare este nulă de drept.
4.2. Preşedintele
4.2.1. (1) Preşedintele este ales de către Congres pentru patru ani prin votul majorității simple.
(2) Pentru a evita conflictul de interese, în termen de 60 de zile după numire, Președintele trebuie să-şi dea demisia din orice poziţie de conducere avută în altă organizaţie la data alegerii.
(3) Președintele trebuie să aibă naționalitatea română și cetățenie dublă română și americană.
Naționalitatea și Cetățenia română sunt necesare deoarece Președintele este reprezentantul oficial al unei organizații dedicată promovării intereselor naționale ale românilor.
Cetățenia americană este necesară deoarece Președintele reprezintă o organizație înregistrată și care funcționează în conformitate cu legislația Statelor Unite.
4.2.2. Preşedintele este Conducătorul Executiv şi stabileşte strategia şi direcţiile organizaţiei.
4.2.3. Preşedintele este garantul respectării principiilor şi prevederilor Statutului, reprezintă autoritatea supremă între două Adunări Generale, şi este factorul de mediere între departamentele organizaţiei.
4.2.4. Preşedintele reprezintă Consiliul Mondial Român în relațiile cu alte asociaţii, organizaţii sau organisme guvernamentale sau internaţionale şi este autorizat să semneze documente reprezentând poziţia oficială sau implicarea organizației în relaţiile cu acestea.
4.2.5. Preşedintele numește Secretarul General şi pe Directorii Departamentelor care trebuie confirmați de Adunarea Generală.
4.2.6. Președintele semnează Decizia de numire a Directorilor organizațiilor regionale propuși de comunități și validați de către Adunarea Generală.
4.2.7. Preşedintele prezintă Proiectul planului de acţiune pentru anul următor.
4.2.8. Preşedintele poate fi suspendat prin votul a trei-pătrimi din numărul total de membri ai Biroului Director.
4.2.9. În cazul vacantării poziției sau a imposibilității exercitării mandatului de Președinte, Biroul Director va convoca  Adunarea Extraordinară în termen de până la 30 de zile pentru a discuta situația creată și, după caz, a aproba demiterea sau demisia Președintelui şi a convoca Congresul pentru alegeri.
4.2.10. În perioada dintre declararea vacantării și desfășurarea alegerilor, responsabilităţile prezidențiale vor fi temporar transferate unui Președinte Interimar ales dintre Șefii Filialelor Regionale membri ai Biroului Director, prin votul a 3/4 din membrii Biroului Director.

4.3. Secretarul General
4.3.1. Secretarul General este numit de Preşedinte și este confirmat de Congres sau de Adunarea Generală.
4.3.2. Secretarul General duce la îndeplinire deciziile Preşedintelui la nivelul Departamenelor.
4.3.3. Secretarul General prezintă proiectul de buget pentru anul viitor pe baza propunerilor întocmite de Biroul Director.
4.3.4. În cazul vacantării poziției de Secretar General, Președintele va numi în termen de până la 30 de zile un Secretar General interimar care va trebui confirmat în cadrul următoarei Adunări Generale.
4.3.5.  Secretarul General trebuie să aibă naționalitatea română.

4.4. Șeful Operațiunilor Financiare
4.4.1. Șeful Operațiunilor Financiare este numit de Biroul Director la propunerea Secretarului General și este confirmat de Adunarea Generală.
4.4.2. Șeful Operațiunilor Financiare este ierarhic subordonat Secretarului General.
4.4.3. Șeful Operațiunilor Financiare este singura persoană împuternicită cu derularea operațiunilor financiar-bancare ale CMR în conformitate cu legislația americană pentru organizațiile non-profit 501 (c).
4.4.4. Șeful Operațiunilor Financiare prezintă Adunării Generale Raportul Financiar Anual.
4.4.5. Șeful Operațiunilor Financiare trebuie să aibă cetățenia americană.

4.5. Biroul Director
4.5.1. Biroul Director este alcătuit din Preşedinte, Secretar General şi Directori ai Reprezentanțelor Regionale sau organizaţiilor legal constituite cu minimum 20 de membri plini. În cazuri speciale se admit derogări de la acest număr.
4.5.2. Biroul Director este forma de conducere operativă a organizației şi funcţionează sub conducerea Preşedintelui.
4.5.3. Biroul Director conduce activităţile curente ale organizaţiei, luînd decizii şi actionând pe bază votului majorităţii. În caz de egalitate, votul Preşedintelui  este decisiv.
4.5.4. Biroul Director propune Bugetul pentru anul viitor.
4.5.5. Membrii Biroului Director reprezintă organizaţia în relaţiile cu alte organizaţii civice sau ale autorităţii de stat conform atribuţiilor specifice stabilite.
4.5.6. Biroul Director aprobă numirile făcute de Președinte pentru reprezentanţii pe lângă autorităţile guvernamentale sau internaţionale.
4.5.7.Biroul Director decide afilierea şi condiţiile de afiliere la alte organizaţii.
4.5.8. (1) Un membru al Biroului Director care îşi depăşeşte prerogativele sau aduce prejudicii grave organizației, este suspendat prin votul a două-treimi din Biroul Director.
(2) Suspendarea unui membru reprezentativ atrage după sine înlocuirea sa cu un alt reprezentat propus de organizația sa.

4.6 Departamentele
4.6.1. Funcţiile executive ale organizaţiei sunt realizate de Departamente.
4.6.2. Structurile Departamentelor sunt stabilite de Preşedinte şi sunt aprobate de Biroul Director.
4.6.3. Preşedintele numeşte Directorii Departamentelor.
4.6.4. Fiecare Departament este structurat în funcţie de necesităţi pentru a realiza sarcinile sale generale stabilite de Adunarea Generală şi cele curente stabilite de Preşedinte.
4.6.5. Fiecare Departament prezintă Biroului Director propunerile sale anuale de venituri şi cheltuieli pentru a fi incluse în buget.

4.7 Organizațiile Regionale
4.7.1. Organizațiile Regionale sunt constituite din Reprezentanțe la nivel de stat și Filialele zonale în interiorul statelor.
4.7.2. Înființarea noilor Organizații Regionale (Reprezentanțe sau Filiale) și propunerile făcute de comunități pentru funcțiile de Directori trebuie ratificate de Adunarea Generală.
4.7.3. Organizațiile Regionale sunt total autonome din punct de vedere organizatoric și financiar.
4.7.4. Atribuţiile specifice ale Organizațiilor Regionale în raport cu CMR sunt stipulate în deciziile Rezoluțiilor anuale.

 Capitolul V. DISPOZIȚII GENERALE

5.1. Principiile și Scopurile stipulate în prezentul Statut nu pot fi modificate, constituind parte din spiritul organizației așa cum a fost gândit, afirmat și aprobat de către membrii fondatori.
5.2. Pentru simplificare, în diferite documente în limba română, se poate folosi doar denumirea în limba română de Consiliul Mondial Român sau abrevierea CMR.

 
%d blogeri au apreciat: