Diaspora si Reintregirea

Societatea civila pentru reintregirea Romaniei

 • ACCESARI

  • 70.994 HITS
 • Flag Counter
 • ARTICOLE RECENTE

 • CALENDAR

  decembrie 2022
  L M M J V S D
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031  
 • ARHIVA

 • Top Posts & Pages

 • Diasporasi Reintregirea

001. STATUT CMR

STATUT
WORLD ROMANIAN COUNCIL / CONSILIUL MONDIAL ROMÂN
PREAMBUL
ROMÂNIA capătă astăzi un înțeles extins, de la teritoriu administrativ, la acela de complex național alcătuit din teritoriul național de formare și dezvoltare a poporului roman cu populația actuală aferentă și cu națiunea română de pretutindeni.

The World Romanian Council or Consiliul Mondial Român este denumirea oficială a organizației cu sediul la Atlanta, Georgia, SUA unde a fost înregistrată în Martie 2001 și reconstituită legal în Martie 2017.
– În Statut și în documentele în limba română, se poate folosi doar denumirea Consiliul Mondial Român sau abrevierea CMR.
CMR este o prezență activă a societății românești încă de la înființarea sa, care prin inițiative, propuneri și acțiuni promovează interesele naționale ale României și ale românilor din întreaga lume.
CMR este o organizație constituită pe principii confederative, fiecare membru afiliat (organizație sau asociație) păstrându-și statutul legal, identitatea și independența.
CMR este o organizaţie nonprofit cu caracter nepatrimonial creată în scopul dezvoltării comunităţilor româneşti şi a într-ajutorării reciproce a membrilor săi, pentru menţinerea identităţii naţionale în diasporă şi pentru a contribui active la realizarea idealului de unitate naţională.
CMR are ca principiu de bază promovarea politicii naționale, excluzând participarea la acțiuni de sprijin a partidelor politice sau a celor cu tentă de politică partinică.

Capitolul I. PRINCIPII
Principiile prezentului Statut nu pot fi schimbate deoarece constituie spiritul organizației așa cum a fost gândit, afirmat și aprobat de către membrii fondatori în prima Adunare Generală de la Atlanta din Martie 2001.

1.1. Recunoașterea României ca stat national, unitar, indivizibil, independent și suveran ale cărei hotare istorice au fost consfințite la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia.
1.2. Refacerea integrității teritoriale a spațiului național românesc în hotarele sale istorice recunoscute internațional prin Conferința de Pace de la Paris (1919-1920).
1.3. Apărarea și protejarea spațiului cultural național împotriva presiunilor pentru schimbarea demografico-culturală a României.
1.4. Considerarea moralei creştine, bazată pe dragostea şi împăcarea dintre semeni și pe valorile tradiționale ale familiei, ca fundament al societății românești.
1.5. Respectarea drepturilor egale pentru toți cetățenii, fără discriminări şi fără acţiuni compensatorii colective pe principiul “discriminării pozitive” aplicate oricărui grup care se consideră minoritar sau diferit din punct de vedere etnic, religios sau social.
1.6. Independenţa şi echidistanţa faţă de partidele politice manifestată prin abținerea de la activități de prozelitism politic, inclusiv a propagandei electorale pentru partide sau personalități politice.
1.7. Independenţa de decizie sau acţiune în relaţiile cu organismele și instituțiile internaționale, precum și ale administraţiei de stat americane sau române.

Capitolul II. SCOPURI ȘI ACTIVITĂȚI PRINCIPALE
Obiectivele generale ale CMR au în vedere dezvoltarea continuă a comunităților românești de pretutindeni, menținerea identității naționale românești în diaspora (istorică sau emergentă), consolidarea coeziunii acesteia, consolidarea legăturilor dintre diaspora și România, precum și dezvoltarea contr un unibuțiiei active și substanțiale a comunității românești din afara României la realizarea idealului de unitate națională.

II.1. SCOPURI/OBIECTIVE (GENERALE)
II.1.1. Încurajarea și sprijinirea, prin mijloace legale, a refacerii unității teritoriului național al României consfințită prin cele trei acte istorice din 1918 (unirea Basarabiei, unirea Bucovinei și unirea Transilvaniei), în hotarele istorice din decembrie 1918.
II.1.2. Încurajarea, facilitarea și consolidarea proceselor de integrare culturală, spirituală, socială și economică a românilor din teritoriile istorice românești în arealul național românesc.
II.1.3. Consolidarea conștiinței identității și apartenenței naționale a românilor din afara României, prioritar a celor din provinciile istorice.
II.1.4. Recunoașterea limbii române ca minoritate lingvistică în statele având mari comunități de români, pentru sprijinirea valorilor culturale, a spiritualității românești și a moralei creștine și pentru promovarea patrimoniului național prin educație și mass-media în limba maternă.
II.1.5. Consolidarea profilului și politicii externe a României, a statutului acesteia de membru UE și NATO, precum și îmbunătățirea mediului securitar din imediata vecinătate a României, în special în zona extinsă a Mării Negre.
II.1.6. Susținerea proceselor de integrare a românilor din afara României și apărarea drepturilor românilor de pretutindeni, facilitarea și consolidarea respectării depline a drepturilor românilor din afara granițelor României în țările lor de rezidență.
II.1.7. Consolidarea legăturilor dintre românii din afara României și cei din România, a legăturilor directe dintre comunitățile românești din afara teritoriului național, a legăturilor dintre acestea și instituțiile Statului Român.
II.1.8. Sprijinirea și consilierea instituțiilor democratice din teritoriile locuite de români, prin realizarea și menținerea unui contact permanent cu acestea și prin implicarea permanentă în inițiative și acțiuni comune, în vederea facilitării integrării comunităților românești în țările lor de rezidență și a consolidării relațiilor lor cu țara de origine/apartenență, România.
II.1.9. Sprijinirea și implementarea programelor pan-naționale strategice și/sau a proiectelor de țară decise de autoritățile Statului Român și societatea civilă românească, în vederea îmbunătățirii situației culturale, spirituale, materiale și sociale a românilor de pretutindeni.

Pentru realizarea acestor scopuri, CMR va colabora cu autoritățile Statului Român și autoritățile/instituțiile țărilor în care există comunități românești, precum și cu organizațiile publice sau non-guvernamentale ale căror programe și acțiuni facilitează atingerea obiectivelor CMR.

II.2. ACȚIUNI ȘI MIJLOACE
II.2.1. CMR va elabora, formula, încuraja, sprijini, promova și derula proiecte, programe, evenimente și inițiative de impact, care să contribuie la atingerea scopurilor de mai sus.
II.2.2. CMR va acorda îndrumare, consultanță și sprijin instituțiilor Statului Român, precum și instituțiilor democratice din țările în care există comunități de români (diaspora istorică și cea emergentă), în vederea desfășurării de acțiuni, separate sau comune, care pot facilita atingerea scopurilor de mai sus.
II.2.3. CMR va sprijini activitățile diplomatice și va propune soluții pentru îmbunătățirea activităților misiunilor diplomatice și consulare ale României, în vederea creșterii eficienței acțiunilor acestora de consolidare a legăturilor cu românii din țările de rezidență, de consolidare a legăturilor cu România a comunităților românești din diaspora (istorică sau emergentă) și de apărare/promovare a drepturilor acestora, în țările de rezidență.
II.2.4. CMR respinge încercările sau acțiunile organizațiilor politice și altor grupuri de presiune de a politiza sau manipula eforturile de satisfacere a intereselor minorităților etnice, religioase sau de orice altă natură din România și de a implica guvernele străine sau organizațiile internaționale în rezolvarea problemelor sau conflictelor interne ale României, altele decât cele privind crimele împotriva umanității și încălcarea drepturilor omului.
II.2.5. CMR, în conformitate cu legile Statelor Unite, pe al căror teritoriu este înregistrat, conlucrează cu alte organizații internaționale pentru promovarea și susținerea intereselor naționale ale României și ale poporului român.

Capitolul III. MEMBRI
Consiliul Mondial Român este o organizaţie constituită din membri individuali și din organizații afiliate și asociate pe criterii federative, fiecare membru afiliat păstrându-şi identitatea legală şi independenţa

3.1. Calitatea de Membru:
a. Orice persoană de origine sau descendență română din țară sau din afara granițelor.
b. Orice grup, asociație sau organizaţie românească care aderă şi acceptă spiritul, principiile şi scopurile descrise în Statut.
3.2. Categorii de membri:
a. Membru Fondator: persoane care au participat la procesul de constituire a CMR din perioada 2000-2004. Membrul Fondator rămâne membru pe viață, atâta timp cât nu renunță voluntar la calitatea de membru.
b. Membru Plin: persoane de origine sau descendenţă română, precum şi orice grup, asociație sau organizaţie românească.
c. Membru Simpatizant: persoane de etnicitate ne-română care sunt rude şi/sau prieteni ai membrilor plini. Membrii simpatizanți nu pot vota și nu pot fi aleși în funcțiile executive dar se pot constitui într-un Grup de Inițiativă și Acțiune.
d. Membru Consultant/Reprezentant: orice persoană, membru de partid, care este înscrisă sau dorește să devină membru și urmează principiile CMR. Membrii consultanți pot vota dar nu pot fi aleși în funcții executive și pot îndeplini funcții de Reprezentanți speciali sau se pot constitui într-un Grup Politic Consultativ la dispoziția Biroului Executiv.
3.3. Drepturile Membrilor:
a. Să participe la întrunirile Adunărilor Generale.
b. Să voteze alegerea şi/sau confirmarea organelor de conducere, cu excepția Membrilor Simpatizanți.
c. Să fie ales în funcţiile de conducere, cu excepție Membrilor Simpatizanti și Membrilor Consilieri
3.4. Responsabilitatile Membrilor:
a. Să accepte, să adere, să respecte principiile, scopurile și prevederile Statutului.
b. Să respecte hotărârile adoptate și să fie loiali organizaţiei.
c. Să participe la acţiunile iniţiate de conducerea operativă.
d. Să-și plăteasca cotizaţia anuală, pentru persoane fizice 10 lei/euro/dolar și pentru membrii colectivi 100 lei/euro/dolar.

Capitolul IV. ORGANIZAREA

4.1. ADUNAREA GENERALĂ
4.1.1. Adunarea Generală este forma supremă de conducere a Consiliului Mondial Român și are competență să adopte orice decizie și hotărâre pentru CMR.
4.1.2. Adunarea Generală se întruneşte în Conferințe anuale și Congres la fiecare patru ani, sau Adunări Extraordinare convocate conform Statutului și este formată din totalitatea membrilor delegați de gătre Directoratele regionale.
4.1.3. Votul Adunării Generale este considerat valabil dacă întruneşte 51% din participanţi.
4.1.4. Adunarea Generală ratifică sau anuleaza convenţiile și numirile pe funcții semnate de Preşedinte.
4.1.5. Adunarea Generală ratifică deciziile privind afilierea altor organizaţii.
4.1.6. Conferinţa Anuală aprobă Raportul Anual, Bugetul şi Rezoluţia care cuprinde programul pentru anul viitor.
4.1.7. Congresul organizează alegeri generale și validează alegerea Președintelui și numirile Directorilor Executivi.
4.1.8. Congresul poate propune și aproba amendamente și modificări de ordin organizatoric ale Statutului.
4.1.9. Adunarea Extraordinară se întrunește pentru a discuta și aproba, după caz, desființarea organizației ori suspendarea, demisia sau demiterea Președintelui și organizarea alegerilor pentru alegerea noului Președinte.
4.1.9. Adunarea Extraordinară poate fi convocată de ¾ din numărul membrilor Biroului Executiv și trebuie să întrunească cvorumul de ¾ din numărul Directorilor de Filiale pentru a fi legal constituită.
4.1.10. Adunarea Extraordinară este singura formă de reprezentare pentru demiterea președintelui sau desființarea organizației, decizia pe aceste teme a oricărei alte forme de reprezentare fiind nulă de drept.

4.2. PREȘEDINTELE
4.2.1. Atribuțiile Președintelui
(1) Preşedintele este garantul respectării principiilor şi prevederilor Statutului, reprezintă autoritatea supremă între două Adunări Generale şi este factorul de mediere în interiorul organizaţiei.
(2) Preşedintele stabileşte strategia şi direcţiile de acțiune ale organizaţiei.
(3) Preşedintele reprezintă CMR în relațiile cu alte asociaţii, organizaţii sau organisme guvernamentale sau internaţionale şi este autorizat să semneze documente reprezentând poziţia oficială sau implicarea organizației în relaţiile cu acestea.
(4) Președintele numeşte reprezentanţii pe lângă autorităţile guvernamentale sau internaţionale.
(5) Biroul de Relații Internaționale funcționează sub conducerea Președintelui.
(6) Preşedintele numește sau demite Directorii Executivi, Secretarul General și Secretarul Executiv.
(7) Președintele prezintă Adunării Generale planul de acțiuni pentru anul viitor elaborat de Biroul Executiv.
4.2.2. Alegerea Președintelui
(1) Preşedintele este ales prin votul majorității simple de către Congres pentru un mandat de patru ani, sau în cazul apariției situației de interimat, este ales de prima Adunare Generală pentru perioada rămasă până la primul Congres.
(2) Președintele trebuie să aibă cetățenie dublă română și americană și minimum 4 ani ca membru CMR.
Cetățenia română este necesară pentru asigurarea legitimității, deoarece Președintele este reprezentantul oficial al unei organizații dedicate promovării intereselor naționale ale românilor.
Cetățenia americană este necesară pentru asigurarea legalității, deoarece Președintele reprezintă o organizație înregistrată și care funcționează în conformitate cu legislația Statelor Unite.
(3) Pentru a evita conflictul de interese, în termen de 60 de zile după numire, Președintele trebuie să-şi dea demisia din orice poziţie de conducere avută în altă organizaţie la data alegerii.
4.2.3. Preşedintele poate fi suspendat prin votul calificat al celorlalți membri ai Biroului Executiv.
4.2.4. În cazul vacantării poziției sau a imposibilității exercitării mandatului, Biroul Executiv va convoca Adunarea Extraordinară în termen de până la 30 de zile pentru a discuta situația creată și, după caz, a aproba demisia sau demiterea Președintelui şi a convoca noi alegeri.
4.2.5. În perioada dintre declararea vacantării și desfășurarea alegerilor, responsabilităţile prezidențiale vor fi transferate temporar Directorului Executiv pentru America.

4.3. DIRECTORII EXECUTIV
4.3.1. Atribuțiile Directorului Executiv
(1) Există câte un Director Executiv pentru fiecare Directorat America, Europa, Basarabia, România.
(2) Directorul Executiv conduce activitatea curentă și coordonează activitățile Filialelor CMR statale din zona sa.
4.3.2. Numirea Directorului Executiv
(1) Directorul Executiv trebuie să aibă cetățenia română. Directorul Executiv pentru Statele Unite trebuie să aibă și cetățenia americană.
(2) Directorii Executivi sunt numiți de Președinte, inclusiv pentru o perioadă interimară și sunt validați de Congres pentru un mandat de patru ani prin votul majorității sau, în cazul apariției situației de interimat, validarea are loc la prima Adunare Generală pentru perioada rămasă până la primul Congres.
(3) După validarea prin votul Adunării Generale, Președintele semnează actul numirii oficiale.
4.3.3. Directorul Executiv poate fi demis de Președinte după consultarea cu ceilalți membri ai Biroului Executiv.
4.3.4. În cazul vacantării poziției sau a imposibilității exercitării mandatului de către un Director Executiv, Președintele CMR va numi un Director Executiv interimar până la următorul Congres. Acesta va fi validat la la prima Adunare Generală.

4.4. SECRETARIATUL GENERAL
4.4.1. Secretariatul General este condus de un Secretar General și de un Secretar Executiv pentru zona Europa-România, care sunt numiți sau demiși de Preşedinte.
4.4.2. Secretariatul General conduce Biroul Administrativ, Juridic și Comunicare CMR (al organizației centrale CMR) și stabilește cu Șeful Operațiunilor Financiare (CFO) măsurile care se impun pentru derularea acțiunilor de strângere de fonduri.
4.4.3. În cazul vacantării poziției de Secretar General sau Secretar Executiv, Președintele va numi în termen de până la 30 de zile un nou Secretar.
4.4.4. Secretarul General trebuie să aibă cetățenia americană și este recomandabilă cetățenia română.
4.4.5. Secretarul Executiv trebuie să aibă cetățenia română și este recomandabilă rezidența americană.

4.5. ȘEFUL OPERAȚIUNILOR FINANCIARE (CFO)
4.5.1. Șeful Operațiunilor Financiare trebuie să aibă cetățenia americană.
4.5.2. Șeful Operațiunilor Financiare este numit sau demis de Președinte și este confirmat de Adunarea Generală.
4.5.3. Șeful Operațiunilor Financiare este ierarhic subordonat Secretarului General.
4.5.4. Șeful Operațiunilor Financiare este singura persoană împuternicită cu derularea operațiunilor financiar-bancare ale The World Romanian Council / Consiliului Mondial Român conform legislației americane pentru organizațiile non-profit 501 (c).
4.5.5. Șeful Operațiunilor Financiare întocmește Raportul Financiar anual și prezintă Adunării Generale Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul viitor pe baza solicitărilor primite de la Biroul Executiv.

4.6. BIROUL EXECUTIV
4.6.1. Biroul Executiv este o formă de conducere colegială care dezbate strategia și direcţiile de acțiune stabilite de Președinte şi conduce activităţile curente ale organizaţiei, luînd decizii şi acționând pe bază votului majorităţii. În caz de egalitate, votul Președintelui este decisiv.
4.6.2. Biroul Executiv este alcătuit din Președinte, Directorii Executivi și Secretarul Executiv.
4.6.3. Biroului Executiv cuprinde Biroul Central de Comunicare (BCC) și Biroul Monitorizării Antiromânismului (BMA).
4.6.4. Biroul Executiv elaborează comunicatele de presă oficiale care vor fi date publicității prin intermediul Biroului Central de Comunicare (BCC) al CMR și Departamentului de Comunicare și Presă (DCP) al CMR-România.
4.6.5. Biroul Executiv decide măsurile necesare în urma raporturilor Biroului Monitorizării Antiromânismului (BMA).
4.6.6. Biroul Executiv definitivează Planul de Activități pentru anul viitor pe care le va prezenta Adunării Generale pentru consultare, dezbatere, completare și aprobare.
4.6.7. Biroul Executiv trimite Șefului Operațiunilor Financiare solicitările de cheltuieli necesare derulării activităților pe anul viitor, pentru a fi incluse în Bugetul de Venituri Cheltuieli.
4.6.8. Biroul Executiv se va întruni la cererea oricăruia din membrii săi pentru a discuta și a decide soluțiile care se impun ori de câte ori apar probleme urgente sau de criză.
4.6.9. Biroul Executiv poate decide, la cererea unui Director Executiv, dizolvarea unei Filiale din subordine.
4.6.10. Biroul Executiv împuternicește reprezentanții organizaţiei în relaţiile cu alte organizaţii civice sau ale autorităţilor locale.
4.6.11. Biroul Executiv decide afilierea şi condiţiile de afiliere la alte organizaţii si poate propune Adunării Generale dizolvarea organizației.

4.7. FILIALELE
4.7.1. Filialele sunt reprezentanţe ale CMR la nivel de țări, state, județe sau regiuni și sunt conduse de Directori.
4.7.2. Filialele sunt total autonome din punct de vedere organizatoric și financiar.
Se recomandă ca Filialele pe țări să aibă personalitate juridică pentru a beneficia de legislațiile țărilor respective în materie de finanțare sau subvenționare.
4.7.3. Filialele se află sub directa autoritate a Directorul Executiv sau, în anumite cazuri, a Președintelui.
4.7.4. Filialele sunt conduse de Directori propuși la nivel local și numiți oficial în funcție de către Directorul Executiv prin consultare în Biroul Executiv.
4.7.5. Filialele pot derula acțiuni și pot încheia protocoale bilaterale cu organizații locale cu aprobarea Directorului Executiv.
4.7.6. Directorii de Filiale pot fi împuterniciți să păstreze legătura cu massmedia locală și să difuzeze materialele primite de la Departamentele de Comunicare sau să prezinte poziția CMR în anumite probleme, după consultarea cu Directorul Executiv.
4.7.7. Toți directorii de filiale trebuie să mențină legătura permanentă cu Directorii Executivi.

4.8. DIRECTORATELE
4.8.1. Se constituie patru Directorate cu rolul de conducere a activităților Filialelor din zonele lor de jurisdicție.
4.8.2. Directoratele sunt conduse de Directorii Executivi, numiți de Președinte, iar în cazuri speciale pot fi conduse temporar de Președinte.
(1) Directoratul AMERICA
Cuprinde:
SUA, Canada și orice filială CMR din continentele americane
Atribuții principale:
– dezvoltarea și unificarea filialelor și organizațiilor românești într-o rețea globală CMR pan-americană;
– coordonarea acțiunilor concomitente și unitare cu caracter național românesc, prioritar pro-unioniste;
– dezvoltarea relațiilor cu factorii de decizie politici sau economici americani și canadieni;
– acțiuni de sensibilizare pentru România ale societății americane și canadiene;
– crearea unui birou de lobby românesc la Washington;
– stabilirea de legături pentru dezvoltarea relațiilor economico-comerciale cu România;
– susținerea membrilor CMR în alegerile pentru funcții administrative și, eventual, cu impact politic.
(2) Directoratul ROMÂNIA
Atribuții principale:
– dezvoltarea rețelelei globale de filiale CMR pe teritoriul României;
– desfășurarea de acțiuni unioniste în tandem cu Directoratul Europa și Directoratul Basarabia;
-desfășurarea acțiunile de apărare a învățământului în limba română și a identității românești în țară și în afară;
– crearea de Departamente care să încheie protocoalelor de parteneriat cu instituțiile specializate ale statului pentru a promova activități și proiecte legislative în domeniile sociale, culturale, economice și a românilori de pretutindeni;
– în funcție de necesități, se pot înființa oricând Departamente specializate;
(3) Directoratul BASARABIA
Cuprinde:
Basarabia, Bucovina de Nord, Bugeac, Balcani și vecinătatea apropiată, Rusia și fostele țări sovietice
Atribuții principale:
– dezvoltarea rețelelei de filiale în zonele de jurisdicție pentru integrarea într-o rețea CMR globală;
– desfășurarea de acțiuni unioniste în tandem cu Directoratul Europa și Directoratul România;
– coordonarea acțiunilor de apărare a învățământului în limba română și a identității românești;
– crearea unui Font Unionist a elementelor politice și civice unioniste pentru realizarea unei platforme electorale unioniste comune în Basarabia;
– crearea unui birou CMR pentru recrutarea forței de muncă necesară în România.
(4) Directoratul EUROPA
Cuprinde:
UE fără Balcanii de Vest, țările din vecinătatea apropiată și țările nemembre UE.
Atribuții principale:
– dezvoltarea și unificarea filialelor și organizațiilor românești într-o rețea globală europeană a CMR;
– coordonarea acțiunilor concomitente și unitare pentru apărarea elementului și identității românești;
– desfășurarea de acțiuni unioniste în tandem cu Directoratul Basarabia și Directoratul România;
– susținerea membrilor CMR în alegerile pentru funcții administrative și eventual cu impact politic;
– crearea unui birou permanent de lobby românesc la Bruxelles;
– încheierea unui protocol de parteneriat cu instituțiile specializate ale statului.

 
%d blogeri au apreciat: