Diaspora si Reintregirea

Societatea civila pentru reintregirea Romaniei

 • ACCESARI

  • 70.970 HITS
 • Flag Counter
 • ARTICOLE RECENTE

 • CALENDAR

  noiembrie 2022
  L M M J V S D
   123456
  78910111213
  14151617181920
  21222324252627
  282930  
 • ARHIVA

 • Top Posts & Pages

 • Diasporasi Reintregirea

Amendament Electoral

Adresa Parlament

21 Septembrie 2017

PROIECT

 PARLAMENTUL ROMÂNIEI

     Camera Deputaților                                                                                                                                  Senat

LEGE
pentru modificarea și completarea Legii nr. 35 din 13 martie 2008 pentru
alegere Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Articol unic – Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 35 din 13 martie 2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 13 martie 2008, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La art. 2, pct. 7, 16, 18 si 35 vor avea următorul cuprins:
Art. 2, pct. 7alianța electorală – asociere între partide politice și/sau alianțe politice și/sau organizații, în scopul participării la alegeri, înregistrată la organismul electoral competent potrivit prezentului titlu;”
Art. 2, pct. 16competitori electorali – partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale și organizațiile, care înaintează propuneri de candidatură, precum și candidații independenți;”
Art. 2, pct. 18desemnarea candidaților – procedura de adoptare de către partide politice, alianțe politice, alianțe electorale și organizații a deciziilor cu privire la propunerile de candidaturi;”
Art. 2, pct. 35organizații – organizațiile legal constituite ale cetățenilor români cu domiciliul în țară și în afara României, inclusiv cele aparținând unei minorități naționale reprezentate în Consiliul Minorităților Naționale;”

2. La art. 5, alin. (2, 1), alin. (2.2), alin. (3,1) și alin. (3.2) vor avea următorul cuprins:
Art. 5, alin. (2,1) – În cazul Circumscripției 43 – Diaspora, norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaților este de doi deputați pentru fiecare colegiu uninominal.”
Art. 5, alin. (2,2) – În cazul Circumscripției 44 – Basarabia, norma de reprezentare pentru alegerea Camerei Deputaților este de doi deputați pentru fiecare colegiu uninominal.”
Art. 5, alin. (3,1) – În cazul Circumscripției 43 – Diaspora, norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator pentru fiecare colegiu uninominal.”
Art. 5, alin. (3,2) – În cazul Circumscripției 44 – Basarabia, norma de reprezentare pentru alegerea Senatului este de un senator pentru fiecare colegiu uninominal.”

3. La art. 9, alin. (2), alin. (6) si alin. (12) lit. (a) vor avea următorul cuprins:
Art. 9, alin. (2) – Pot depune candidaturi orice organizații reprezentate în Parlament;”
Art. 9, alin. (6) – În sensul prezentului titlu, organizațiilor prevăzute la alin. (1) – (3), le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice în procesul electoral.”
Art. 9, alin. (12) lit. (a) – Competitorii electorali care pot înainta propuneri de candidatură pentru Circumscripția 43 – Diaspora și Circumscripția 44 – Basarabia sunt organizațiile legal constituite în afara granițelor României, alianțele acestor organizații, precum și candidații independenți.”
Art. 9, alin. (12) lit. (b) – Nu pot depune candidaturi și nu pot susține candidați propuși de ceilalți competitori electorali pentru Circumscripția 43 – Diaspora și Circumscripția 44 – Basarabia, partidele politice și/sau alianțele politice.”
Art. 9, alin. (12) lit. (c) – Pentru Camera Deputaților, candidatul propus trebuie să aibă domiciliul în afara granițelor României de 5 ani continuu și contiguu cu data depunerii candidaturii.”
Art. 9, alin. (12) lit. (d) – Pentru Senat, candidatul propus trebuie să aibă domiciliul în afara granițelor României de 7 ani continuu și contiguu cu data depunerii candidaturii.”
Art. 9, alin. (12) lit. (e) – Organizațiile și alianțele lor electorale pot depune aceeași candidatură pentru Camera Deputaților și Senat în mai multe colegii uninominale.”

4. Art. 10. va avea următorul cuprins:
Art. 10 – Pentru organizarea alegerilor se constituie circumscripţii electorale la nivelul celor 41 de judeţe, o circumscripţie în municipiul Bucureşti, o circumscripţie separată pentru românii cu domiciliul în afara României alții decât cei din Republica Moldova și o circumscripție separată pentru românii din Republica Moldova. Numărul total al circumscripţiilor electorale este de 44. Denumirea şi numerotarea circumscripţiilor electorale sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul titlu.”

5. La art. 11, alin. (1) va avea următorul cuprins:
Art. 11. alin. (1) – În cadrul fiecăreia dintre cele 44 de circumscripţii electorale se constituie colegii uninominale pe baza normei de reprezentare, după cum urmează:”

6. La art. 11, alin. (2) lit. (g) și lit. (h) vor deveni respectiv lit. (h) și lit. (i).

7. La art. 11, alin. (2) lit. (f) și lit. (g) vor avea următorul cuprins:
Art. 11. alin. (2) lit (f) – În circumscripția electorală specială 43 – Diaspora pentru cetățenii români cu domiciliul în afara granițelor României, alții decât cei din Republica Moldova, se vor forma 6 colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților și 4 colegii uninominale pentru alegerea Senatului. Arondarea geografica a celor 6 colegii uninominale pentru Camera deputaților și a celor 4 colegii uninominale pentru Senat vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, conform hotărârii unei comisii parlamentare speciale constituite pe baza proporționalității reprezentării parlamentare și al specificului comunităților, în termen de maximum 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu;”
Art. 11. alin. (2) lit (g) – În circumscripția electorală specială 44 – Basarabia pentru cetățenii români cu domiciliul în spațiul Republicii Moldova se vor forma 10 colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputaților și 5 colegii uninominale pentru alegerea Senatului. Arondarea geografică a celor 10 colegii uninominale pentru Camera deputaților și a celor 5 colegii uninominale pentru Senat vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, conform hotărârii unei comisii parlamentare speciale constituite pe baza proporționalității reprezentării parlamentare, în termen de maximum 90 zile de la intrarea în vigoare a prezentului titlu;”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României în ședința din ……., cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.

       Președintele Camerei Deputaților                                                               Președintele Senatului
Liviu Dragnea                                                                                        Călin Popescu-Tăriceanu

============================================
Notă: Nu s-au mai editat articolele 15, 16, 17, 19, 20, 21, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 45, 47, 50 care cuprind doar modificări prin includerea în prevederile respective a organizațiilor și alianțelor electorale definite în articolul 2, pct (7) si (35).

 
%d blogeri au apreciat: